Puu keventää rakentamisen ympäristökuormaa

Kun puhutaan kestävästä tai ekologisesta rakentamisesta, meidän puukerrostalorakentajien on helppo seistä sanojemme ja tekojemme takana. Teemme joka päivä työtä sen eteen, että rakentamisen päästöt pienenisivät. Ekologisuuden näkökulmasta lähtökohtamme kerrostalorakentamiseen ovat mainiot. Pääraaka-aineena käytettävä puu on uusiutuva, hiiltä sitova ja kierrätettävä luonnonmateriaali. Se on lähituote, jonka valmistaminen rakennustuotteeksi kuluttaa vain vähän energiaa verrattuna muihin raaka-aineisiin. Pyrimme … Continued

Julkaisupäivämäärä 27.11.2019
Jaa


Kun puhutaan kestävästä tai ekologisesta rakentamisesta, meidän puukerrostalorakentajien on helppo seistä sanojemme ja tekojemme takana. Teemme joka päivä työtä sen eteen, että rakentamisen päästöt pienenisivät.

Ekologisuuden näkökulmasta lähtökohtamme kerrostalorakentamiseen ovat mainiot. Pääraaka-aineena käytettävä puu on uusiutuva, hiiltä sitova ja kierrätettävä luonnonmateriaali. Se on lähituote, jonka valmistaminen rakennustuotteeksi kuluttaa vain vähän energiaa verrattuna muihin raaka-aineisiin.

Pyrimme huomioimaan ympäristön myös jokaisessa rakennusvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyödynnämme tehdasoloissa valmistettuja CLT-rakenteisia massiivipuisia tilaelementtejä, jotka valmistetaan Suomessa pääasiassa lähialueiden männystä ja kuusesta. Massiivipuuelementit ovat ilmatiiviitä, mikä takaa niiden energiatehokkuuden.

Puu on rakennusmateriaalina kevyttä. Tämän vuoksi läheltä saatavan raaka-aineen ja valmiiden elementtien kuljettamisesta ei aiheudu kohtuuttomia päästöjä. On myös huojentavaa, että puukerrostalourakan päätteeksi rakennustyömaalle jää vain vähän jätettä. Me kierrätämme kaiken mahdollisen ja selvitämme parhaillaan pakkausmuovin uusiokäytön mahdollisuuksia.

Ympäristötietoisuus kasvaa, mutta toimintaa vielä kaivataan

Maamme kasvukeskukset ovat säilyttäneet vetovoimansa, minkä takia muuttovirrat suuntautuvat yhä kaupunkeihin ja kerrostalorakentamista tarvitaan. On yksinkertaisesti fiksumpaa käyttää rakentamisessa puuta, sillä sen on useaan otteeseen todettu olevan rakennusmateriaalina muita materiaaleja ekologisempi.

Näinä ilmastotalkoiden aikoina on ollut ilo huomata, kuinka puukerrostalojen merkitys rakentamisen hiilijalanjäljen hillitsemisessä on päässyt esiin betoniviidakkojen katveesta. Parhaimmillaan massiivipuisen kerrostalon rakentamisen päästöt ovat vain 20 % vastaavasta betonikerrostalosta. Tästä huolimatta puukerrostalojen osuus on vielä pieni kaikista valmistuvista kerrostaloista.

Jokaisen olisi hyvä pitää mielessä, että rakentaminen ja rakennukset tuottavat arviolta kolmasosan* maamme kokonaispäästöistä. Jotta tulevaisuus näyttäisi valoisammalta, kaupunkirakentamisessa pitäisi suosia puukerrostaloja ja nollaenergiarakentamista. 

Suunnitteluvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota myös pikkuseikoilta tuntuviin asioihin, kuten siihen, että asukkaita tulisi ohjata joukkoliikenteen käyttöön autohallipaikkojen rakentamista vähentämällä. Myös asukkaita tulisi pontevammin kannustaa vaatimaan ja tekemään ekologisia ratkaisuja asumisarjessaan.

Rakennusalan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että ympäristöministeriö valmistelee rakennusten koko elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmää, joka helpottaisi rakentamisen ilmastovaikutusten laskemista.

Viimeistään silloin, kun vähähiilisyys tulee osaksi rakennusmääräyksiä, ekologisesta puukerrostalorakentamisesta tulee todellinen kilpailuvaltti.

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus/Arvio_vahahiilisen_rakentamisen_ohjauske(46172