Tehtaassa rakennettu
Valmiina työmaalle

CLT-tilaelementit

CLT-tilaelementit ovat tehdasrakenteisia tilavalmiita rakennusosia, jotka varmistavat laadukkaan sekä aikataulullisesti tarkan työmaarakentamisen. CLT-tilelementtien rakentamisessa hyödynnetään tehdasrakentamisen ylivoimatekijöitä. Selkeät työvaiheet, varastokierto sekä koulutettu ammattirakentajien joukko varmistavat kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

CLT-tilaelementtien valmiusaste vaikuttaa merkittävästi puukerrostalorakentamisen tehokkuuteen. Tilaelementtien avulla työmaalla toteutettavat urakat on helppo pilkkoa selkeisiin kokonaisuuksiin. Hanke pysyy helposti kasassa ja työmaan läpimenoaika lyhenee.

Tehokkaasti,
laatu edellä

CLT-tilaelementtien keskiössä on liukuhihnamainen ja tehokas tehdaslinjasto, jossa tilaelementtien eri rakennusvaiheet suoritetetaan omien ammattilaisten voimin. Rakentamisen olosuhteet pysyvät vakiona, minkä johdosta saavutetaan merkittävää kustannustehokkuutta verrattuna työmaalla tapahtuvaan rakentamiseen.

Oikeasti valmista,
viimeistä pintaa myöden

Yksi kerrostalohuoneisto koostuu 1-3 tilaelementistä, joiden rakentaminen sisustusta myöten toteutetaan tehtaassa.

Korkealla valmiusasteella toimitettu tilaelementti helpottaa rakennuskohteen materiaalivirtojen hallinnointia. Suurin osa kohteen materiaaleista saapuu yhteen paikkaan, jolloin voidaan minimoida hukka sekä varmistua siitä, että vialliset osat reklamoidaan.

Tehokkuutta ja selkeyttä työmaarakentamiseen

Tilaelementtien avulla rakennustyömaan johtaminen on selkeää. Tästä hyötyvät niin rakennuttaja, työmaanjohto sekä urakoitsijat.

CLT-tilaelementtien avulla rakennetut rakennuskohteet minimoivat työmaan läpimenoajan. Tämä tarkoittaa, että rakennus on käytössä huomattavasti nopeammin, kuin perinteisellä tavalla työmaalla toteutettava rakennus.


    Nimi*


    Sähköpostiosoite*


    Puhelinnumero*


    Kotiosoite

    Millaisesta palvelusta olet kiinnostunut?