Muutamme maailmaa kerros kerrokselta

Puukerrostalon rakentaminen CLT:stä

Tekniikkana massiivipuuelementtirakentaminen tarkoittaa ekologisia materiaaleja, kestäviä rakennustapoja sekä tulevaisuuden teknillisiä ratkaisuja, jotka lisäävät sekä asukkaiden että kaupunkien viihtyvyyttä. Räätälöidyn palvelumallimme ansiosta yksityiset ja julkiset rakennuttajat saavat nyt massiivipuiset puukerrostalot ”avaimet käteen” rakennettuna laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.  

Tutustu rakennuttajille tarjoamiimme palveluihin ja hyötyihin!

Suunnittelu on laadukkaan puurakentamisen perusta

JVR-Rakenne Oy:n avaimet käteen palvelumalli lähtee liikkeelle perussuunnittelusta, jossa Tool Box -suunnitteluohjelmiston avulla optimoidaan kerrostalon perusratkaisut huomioiden tilaohjelmaan liittyvät toiveet, tontin kaavamääräykset sekä puurakentamiseen liittyvät rakenteelliset ratkaisut.
JVR-Rakenteen laatiman perussuunnittelu- /hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tilaajalla on käytössään tulevan kerrostalon tilaohjelma, hahmotelma rakennuksen pohjaratkaisusta sekä ulkonäöstä sekä L1-tasoinen suunnitelma. Näiden lisäksi asiakas saa hankkeen tavoitehinta-arvion JVR-Rakenne Oy:n toteuttamasta massiivipuisesta moduulikerrostalosta. 

Hyödyt tilaajalle: 

 • rakennusoikeuden maksimaalinen hyödyntäminen
 • rakennuksen pohjaratkaisun ja ulkonäön hahmottelu nopeaa ja helppoa
 • rakentamisen kustannukset selvillä jo varhaisessa vaiheessa
 • suunnittelijoiden yhteistyö on saumatonta, jolloin virheiden määrä minimoituu ja suunnitelmien laatu pysyy tasokkaana 

Tehdashallissa valmistettu puukerrostalo on laadukas ja turvallinen

JVR-Rakenne Oy:n rakentamien puukerrostalojen moduulit valmistetaan kuivissa tehdasolosuhteissa, jolloin rakenteet eivät pääse kastumaan missään vaiheessa. Näin vältytään paikalla rakentamiseen liittyviltä riskeiltä ja rakentaminen on laadukasta pienintä yksityiskohtaa myöten. Ristiinliimattu, massiivipuinen CLT-seinärakenne on painumaton, paloturvallinen ja ekologinen rakennusmateriaali. Sen valmistaminen on muihin materiaaleihin verrattuna erittäin vähäpäästöistä ja rakenne sitoo suuren määrän hiilidioksidia rakennukseen koko elinkaarensa ajaksi. 

Hyödyt tilaajalle: 

 • tehdasvalmistus takaa laadukkaan lopputuloksen
 • katkeamaton kuivaketju varmistaa laadun
 • CLT-moduulien ekologisuus ja paloturvallisuus
 • tehdasvalmistus lisää tehokkuutta ja alentaa kustannuksia

Laadukasta ja nopeaa rakentamista säästä riippumatta

Tehdashallissa valmiiksi sisustetut, kalustetut ja viimeistellyt huoneistomoduulit kuljetetaan rakennuspaikalle ja asennetaan kerroksittain päällekkäin nopeasti ja turvallisesti. JVR-Rakenteen massiivipuisilla moduulirakenteella toteutettu korkein rakennus on 13-kerroksinen puukerrostalo, mutta sitäkin korkeammat talot ovat mahdollisia.

Tehdashallissa tapahtuva teollinen valmistusprosessi edellyttää tarkkaa suunnittelua, jossa pienimmätkin yksityiskohdat viimeistä ruuvia myöten on huomioitu. Digitalisoitu suunnitteluprosessi mahdollistaa laadukkaan suunnittelun ja virheettömät rakenteet.  

Tilaelementtitehtaassa valmistetut massiivipuiset tilaelementit nopeuttavat ja tehostavat rakentamista ja laskevat kustannuksia. Tavoitteemme on rakentaa puukerrostalosta 70% tehtaassa ja vain 30% työmaalla. Näin voimme turvata rakentamiselle kuivat olosuhteet sekä laadukkaat ja turvalliset rakenteet.

Hyödyt tilaajalle:

 • tarkka ennakkosuunnittelu nopeuttaa asennusta
 • moduulitekniikka on kustannustehokasta ja se mahdollistaa 13-kerroksiset ja sitäkin korkeammat massiivipuiset kerrostalot
 • varsinaisella rakennuspaikalla rakentaminen minimoidaan
 • nopea asennus alentaa kustannuksia
 • lyhyt rakentamisaika lisää hankkeen taloudellista kannattavuutta

Ota yhteyttä!

Jos sunnittelet ekologisen puukerrostalon rakentamista, niin ota jo heti hankkeen alussa yhteyttä meihin!
Saat parhaan hyödyn kokonaisvaltaisesta suunnittelupalveluistamme, tehdasvalmistuksesta ja takuutyönä toteutettavasta avaimet käteen -urakoinnista.


  Nimi*


  Sähköpostiosoite*


  Puhelinnumero*


  Kotiosoite

  Millaisesta palvelusta olet kiinnostunut?