Tulevaisuuden ratkaisuja perinteitä arvostaen

Massiivipuurakentaminen

Massiivipuuelementtirakentaminen tarkoittaa palaamista juurille luonnollisten rakennusmateriaalien myötä sekä astumista tulevaisuuteen teknillisesti uudenlaisin rakenneratkaisuin. Massiivipuuelementtirakentamisessa rakennusmateriaali on hirren tapaan massiivipuuta, mutta valmistustapansa ansiosta sillä on etuja, jotka perinteiseltä hirreltä puuttuvat.

Valmistamamme massiivipuutilaelementit muodostuvat mm. ristiinliimatuista laudoista (CLT), jolloin muodostuu paloa hyvin kestävä, todella luja, taipumaton ja ominaisuuksiinsa nähden kevyt rakennuslevy. Massiivipuulevy on vaakasaumaton ja perinteisestä hirrestä poiketen painumaton rakennusmateriaali. Näin ollen muunnamme suomalaisen rakennustaidon pitkän perimän paremmin nykyajan hyvän rakentamisen standardeja vastaavaksi.

Massiivipuu tarkoittaa sitä, että käytettävä rakenne, esimerkiksi seinäelementti, on kokonaan puuta. Hiilidioksidin sitomiskykynsä ansiosta puu toimii koko elinkaarensa ajan hiilinieluna luovuttaen happea takaisin ilmakehään.

Elementeistä elinkaariajatteluun

Rakennuksen käyttöiän päättyessä materiaali voidaan purkamisen jälkeen uusiokäyttää ja lopulta hävittää ekologisesti polttamalla osana energiantuotantoa. Lisäksi puun jalostaminen on valmistusmuotona monia muita materiaaleja vähäenergisempää. Hiilidioksidin sitomiskykynsä ansiosta kasvava puu toimii koko elinkaarensa ajan hiilinieluna luovuttaen happea takaisin ilmakehään. Siksi massiivipuuelementtitalo on luonnollisesti paras valinta ihmiselle ja ympäristölle.


Terveellistä ja turvallista asumista – luonnollisesti

Tekniikkana massiivipuuelementtirakentaminen tarkoittaa ekologisia materiaaleja, kestäviä rakennustapoja sekä tulevaisuuden teknillisiä ratkaisuja, jotka lisäävät sekä asukkaiden että kaupunkien viihtyvyyttä.

Massiivipuuelementit ovat turvallinen valinta myös terveyden kannalta, sillä elementtiemme valmistuksessa käytetään allergiavapaata liimaa, joka ei muodosta kalvoa puulamellien väliin, eikä näin ollen muuta puun rakenteellisia ominaisuuksia. Puu tasaa sisäilman kosteusprosenttia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua.
Rakennusmateriaalina puu on miellyttävää paitsi fysiologisilta ominaisuuksiltaan myös tunnelman luojana, ja juuri puun runsas läsnäolo tekee massiivipuuelementtikerrostaloista erityisiä. Puu materiaalina on tuttu ja turvallinen, sillä tiedämme tarkasti, kuinka puu käyttäytyy normaali- ja ääriolosuhteissa.

Massiivipuisten tilaelementtien paloturvallisuus on vähintään vastaavien betonirakenteiden luokkaa. Tämän lisäksi asunnot varustetaan aina sprinklauksella, näin ollen paloturvallisuus nousee täysin omaan luokkaansa.