Massiivipuisten puukerrostalojen valmistaja JVR-Rakenne Oy selvitti puukerrostalonsa hiilijalanjäljen ja haluaa näin raivata tietä kestävälle rakentamiselle

Rakennusalalta odotetaan ratkaisuja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sillä rakennussektori tuottaa kolmanneksen ilmakehään vapautuvista hiilidioksidipäästöistä. Ala on keskeissä roolissa pyrittäessä kohti kansallista tavoitetta hiilineutraaliudesta. Puu on yksityisten rakentajien keskuudessa suosittu materiaali, mutta julkisessa rakentamisessa puun käyttöä on lisättävä. Näin linjasi myös Ympäristöministeriö Kansallisissa tavoitteissa julkiselle puurakentamiselle, jossa puurakentamisen osuus kaikesta uudisrakentamisesta pyritään nostamaan lähes puoleen vuoteen 2025 mennessä. … Continued

Julkaisupäivämäärä 20.10.2020
Jaa


Rakennusalalta odotetaan ratkaisuja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sillä rakennussektori tuottaa kolmanneksen ilmakehään vapautuvista hiilidioksidipäästöistä. Ala on keskeissä roolissa pyrittäessä kohti kansallista tavoitetta hiilineutraaliudesta.

Puu on yksityisten rakentajien keskuudessa suosittu materiaali, mutta julkisessa rakentamisessa puun käyttöä on lisättävä. Näin linjasi myös Ympäristöministeriö Kansallisissa tavoitteissa julkiselle puurakentamiselle, jossa puurakentamisen osuus kaikesta uudisrakentamisesta pyritään nostamaan lähes puoleen vuoteen 2025 mennessä.

Jyväskyläläinen teollinen massiivipuurakentaja JVR-Rakenne Oy havaitsi puukerrostalojen mahdollisuudet jo vuosia sitten – Suomessa puukerrostalorakentamisen historia on lyhyt, mutta meille siihen erikoistuminen oli strateginen valinta. Ihmiset ja ilmasto tarvitsevat puukerrostaloja, toteaa JVR-Rakenteen toimitusjohtaja Arttu Suuronen.

Hiilijalanjäljen laskennalla puurakentamisen päästöt entistä pienemmiksi

Rakennus- ja maankäyttölakiin suunnitteilla oleva muutos tulee toteutuessaan edellyttämään, että rakennusluvan saamiseksi uudisrakennuksen hiilijalanjäljen tulee pysyä tiettyjen raja-arvojen sisällä. Laskentaa ei vielä edellytetä lailla, mutta JVR halusi toimia odottelun sijaan. – Halusimme itse päästä selville, mistä rakennusaikaiset päästöt syntyvät ja mitä niille on tehtävissä. Tarvetta laskemiseen on tullut myös tilaajien suunnalta, kertoo Suuronen.

Green Carbon Finland Oy toteutti Nurmijärvelle vuonna 2019 valmistuneen nelikerroksisen talon rakentamisesta syntyneiden hiilidioksidipäästöjen laskennan. – Laskennan tavoitteena on etsiä kohdat, joissa tehostamalla tai toisin valitsemalla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Ellei tiedä lähtötasoa, on toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen ja raportointi mahdotonta, kertoo Matti Toivonen Green Carbonilta.

JVR aikoo  jatkaa päästöjen leikkaamista hiililaskennan tuottaman tiedon avulla myös tulevaisuudessa. Hiililaskentaa voi käyttää apukeinona vertaillessa esimerkiksi ilmaston kannalta  parhaita energiantuotanto- ja lämmitystapoja, jolloin myös rakennuksen käytön ajalta syntyviä päästöjä on mahdollista pienentää. – Puu rakennusmateriaalina on jo sinällään ekologinen valinta, mutta emme tyydy siihen vaan haluamme edelleen kehittää vastuullisempaa rakentamista, alleviivaa Suuronen.

Lisätietoja:

Arttu Suuronen, toimitusjohtaja, JVR-Rakenne Oy, 0400 794 657.

Matti Toivonen, toimitusjohtaja, Green Carbon Finland Oy, 0400 633 033.

JVR-Rakenne Oy on jyväskyläläinen  puukerrostalorakentamiseen erikoistunut teollinen massiivipuurakentaja.

Green Carbon Finland Oy tarjoaa hiilijalanjäljen laskenta- ja kompensointipalveluja yrityksille.

Massiivipuutalon elementtiä siirretään
Massiivipuukerrostalo